Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ

Khởi tạo và thuê bao phần mềm
năm đầu tiên

Gói dành cho Đơn vị dự toán cấp III
Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị dự toán cấp III thực hiện:
 • Xét thi đua khen thưởng (TĐKT) trong nội bộ cơ quan
 • Đăng ký phong trào thi đua
 • Gửi danh sách TĐKT lên cấp trên
 • Nhận kết quả xử lý, phê duyệt
 • Thực hiện báo cáo định kỳ
 • Lưu các quyết định khen thưởng và thành tích theo cá nhân, tập thể
12.000.000 đ/gói
Gói dành cho Đơn vị dự toán cấp II
Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị dự toán cấp II thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ cơ quan
 • Phát động phong trào thi đua
 • Ra quyết định TĐKT trong thẩm quyền
 • Duyệt danh sách của các đơn vị
 • Tổng hợp danh sách gửi cấp trên
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo
49.000.000 đ/gói
Gói dành cho Đơn vị dự toán cấp I
Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị dự toán cấp I thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ cơ quan
 • Duyệt danh sách tổng hợp
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo toàn ngành
99.000.000 đ/gói

Gia hạn thuê bao phần mềm
từ năm thứ 2

Gói dịch vụ
Đơn giá
Gói dành cho Đơn vị dự toán cấp III
3.000.000 đ/năm
Gói dành cho Đơn vị dự toán cấp II
9.000.000 đ/năm
Gói dành cho Đơn vị dự toán cấp I
19.000.000 đ/năm

Khởi tạo và thuê bao phần mềm
năm đầu tiên

Gói dành cho Đơn vị trực thuộc
Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị trực thuộc thực hiện:
 • Xét thi đua khen thưởng (TĐKT) trong nội bộ cơ quan
 • Đăng ký phong trào thi đua
 • Gửi danh sách TĐKT lên cấp trên
 • Nhận được kết quả xử lý, phê duyệt
 • Thực hiện báo cáo định kỳ
 • Lưu các quyết định khen thưởng và thành tích theo cá nhân, tập thể
7.000.000 đ/gói
Gói dành cho Đơn vị Chủ quản/Phòng Nội vụ
Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị Chủ quản/Phòng Nội vụ thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ cơ quan
 • Phát động phong trào thi đua
 • Ra quyết định TĐKT trong thẩm quyền
 • Duyệt danh sách của các đơn vị
 • Tổng hợp danh sách gửi cấp trên
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo ngành/địa phương
49.000.000 đ/gói
Gói dành cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh/TP
Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh/TP thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ cơ quan
 • Duyệt danh sách tổng hợp
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo toàn tỉnh/thành phố
99.000.000 đ/gói

Gia hạn thuê bao phần mềm
từ năm thứ 2

Gói dịch vụ
Đơn giá
Gói dành cho Đơn vị trực thuộc
2.000.000 đ/năm
Gói dành cho Đơn vị Chủ quản/Phòng Nội vụ
9.000.000 đ/năm
Gói dành cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh/TP
19.000.000 đ/năm

Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn…

Dịch vụ tập huấn phần mềm trực tuyến tập trung
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 02 người/đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
2.000.000 đơn vị/khoá
Dịch vụ đào tạo phần mềm trực tuyến từng đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị (tối đa 10 người)
 •  Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
4.000.000 đơn vị/khoá
Dịch vụ tập huấn phần mềm tập trung
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
4.000.000 đơn vị/khoá
Dịch vụ đào tạo phần mềm tại đơn vị
Đào tạo phần mềm trực tiếp tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
8.000.000 đơn vị/khoá
Lưu ý:
– Khi khách hàng triển khai Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên hoặc Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sẽ được bảo hành 12 tháng, trong thời gian bảo hành khách hàng được:
 • Bảo trì, sửa lỗi, phát triển các tính năng mới
 • Cập nhật các quy định mới của Nhà nước
 • Nâng cấp về mặt bảo mật để đảm bảo sự an toàn dữ liệu, thông tin
 • Cải tiến sản phẩm để tăng tốc độ và hiệu quả của tính năng
 • Quản trị dữ liệu cho khách hàng trong quá trình sử dụng
Trường hợp khách hàng đăng ký, thanh toán gói Gia hạn phần mềm từ năm thứ 2 sau khi hết hạn bảo hành, chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá bán Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên.
Báo giá có hiệu lực từ ngày 25/11/2021 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.