Danh sách gói Sản phẩm/Dịch vụ

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên

Áp dụng cho Đơn vị dự toán cấp III
Trong đó:
• Phí khởi tạo: 9.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 3.000.000đ

Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị dự toán cấp III thực hiện:
 • Xét thi đua khen thưởng (TĐKT) nội bộ
 • Đăng ký phong trào thi đua
 • Gửi danh sách TĐKT lên cấp trên
 • Nhận được kết quả xử lý, phê duyệt
 • Thực hiện báo cáo định kỳ
 • Lưu các quyết định khen thưởng và thành tích theo cá nhân, tập thể
12.000.000 VNĐ/gói
Áp dụng cho Đơn vị dự toán cấp II
Trong đó:
• Phí khởi tạo: 40.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 9.000.000đ

Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị dự toán cấp II thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ
 • Phát động phong trào thi đua
 • Ra quyết định TĐKT trong thẩm quyền
 • Duyệt danh sách của các đơn vị
 • Tổng hợp danh sách gửi cấp trên
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo ngành/địa phương
49.000.000 VNĐ/gói
Áp dụng cho Đơn vị dự toán cấp I
Trong đó:
• Phí khởi tạo: 80.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 19.000.000đ

Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị dự toán cấp I thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ cơ quan
 • Duyệt danh sách tổng hợp
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo toàn tỉnh/thành phố
99.000.000 VNĐ/gói

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm

Gói dịch vụ
Đơn giá
Áp dụng cho Đơn vị dự toán cấp III
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
3.000.000 VNĐ/năm
Áp dụng cho Đơn vị dự toán cấp II
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
9.000.000 VNĐ/năm
Áp dụng cho Đơn vị dự toán cấp I
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
19.000.000 VNĐ/năm

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên

Áp dụng cho Đơn vị trực thuộc
Trong đó:
• Phí khởi tạo: 5.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 2.000.000đ

Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị trực thuộc thực hiện:
 • Xét thi đua khen thưởng (TĐKT) qnội bộ
 • Đăng ký phong trào thi đua
 • Gửi danh sách TĐKT lên cấp trên
 • Nhận được kết quả xử lý, phê duyệt
 • Thực hiện báo cáo định kỳ
 • Lưu các quyết định khen thưởng và thành tích theo cá nhân, tập thể
7.000.000 VNĐ/gói
Áp dụng cho Đơn vị Chủ quản/Phòng Nội vụ
Trong đó:
• Phí khởi tạo: 40.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 9.000.000đ

Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Đơn vị Chủ quản/Phòng Nội vụ thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ
 • Phát động phong trào thi đua
 • Ra quyết định TĐKT trong thẩm quyền
 • Duyệt danh sách của các đơn vị
 • Tổng hợp danh sách gửi cấp trên
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo ngành/địa phương
49.000.000 VNĐ/gói
Áp dụng cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh/TP
Trong đó:
• Phí khởi tạo: 80.000.000đ
• Phí phần mềm năm đầu tiên: 19.000.000đ

Phần mềm Quản lý Thi đua khen thưởng dành cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh/TP thực hiện:
 • Quản lý TĐKT nội bộ cơ quan
 • Duyệt danh sách tổng hợp
 • Trình cơ quan quyết định
 • Nhận kết quả và thông báo kết quả
 • Tổng hợp báo cáo toàn tỉnh/thành phố
99.000.000 VNĐ/gói

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm

Áp dụng cho Đơn vị trực thuộc
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
2.000.000 VNĐ/năm
Áp dụng cho Đơn vị Chủ quản/Phòng Nội vụ
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
9.000.000 VNĐ/năm
Áp dụng cho Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh/TP
 • Duy trì dữ liệu phần mềm
 • Cập nhật quy định mới của nhà nước
 • Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm hàng năm
19.000.000 VNĐ/năm

Dịch vụ đào tạo, dịch vụ tập huấn…

Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Dịch vụ tập huấn trực tuyến tập trung cho các đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho nhiều đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
2.000.000 VNĐ/đơn vị/khoá
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Dịch vụ đào tạo trực tuyến cho riêng từng đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị
 • Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
4.000.000 VNĐ/đơn vị/khoá
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Dịch vụ tập huấn tập trung cho các đơn vị
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung cho nhiều đơn vị tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
4.000.000 VNĐ/đơn vị/khoá
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng MISA CeGov – Dịch vụ đào tạo trực tiếp cho riêng từng đơn vị
 • Đào tạo phần mềm trực tiếp cho riêng từng đơn vị tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
8.000.000 VNĐ/đơn vị/khoá
Lưu ý:
• Bảo hành 12 tháng tính từ thời điểm kích hoạt .
• Chi phí được tính bằng 110% chi phí cho số năm quá hạn (tính tròn năm kể từ ngày hết hạn) nhưng không quá giá Gói Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên nếu khách hàng đăng ký và thanh toán chậm (sau khi hết hạn bảo hành).
• Báo giá có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và có thể thay đổi ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Văn phòng MISA trên toàn quốc.